De helden van Iris

De Brusselse openbare ziekenhuizen en hun personeel staan vandaag in de eerste linie om CoVid-19 patiënten te verzorgen. Elke dag worden ongeziene middelen ingezet om mensen te testen, de ziekte te begrijpen en de best mogelijke behandelingen te bepalen en toe te passen. Dat doen we met hart en ziel, als professionals. Maar we hebben uw hulp nodig om de teams in onze ziekenhuizen te ondersteunen, niet alleen om de werkomstandigheden en de organisatie van de zorgverstrekking te verbeteren, maar ook om de lopende en toekomstige research naar CoVid-19 en besmettelijke ziekten te ondersteunen.

Een gift = een superkracht.

Een superkracht laat ons toe om de research vooruit te helpen, mensenlevens te redden, ons ziekenhuispersoneel bij te staan, patiënten opnieuw te doen glimlachen, sneller vooruitgang te boeken en alle mensen te ondersteunen die in eerste lijn een onzichtbare vijand bestrijden terwijl het hele land on hold staat.

Doe een donatie

Help ons superkrachten te geven aan onze helden.

Doe een gift.

De samenwerkende ziekenhuizen :

UVC Brugmann UMC Sint-Pieter Iris Ziekenhuizen Zuid Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola Jules Bordet Instituut

Waarom doneren?

Hoe worden de fondsen besteed ?

De vzw Iris-Recherche heeft meer dan 10 jaar ervaring in het verzamelen en verdelen van fondsen voor de ziekenhuizen. Voor het Fonds Iris-Recherche werkt de vereniging nauw samen met de Koning Boudewijnstichting. Een wetenschappelijke Raad van 10 artsen selecteert nauwgezet de ondersteunde onderzoeksprojecten.

De ingezamelde fondsen worden volledig aangewend om 2 objectieven te ondersteunen:

  • De steun aan de ziekenhuisteams door het verbeteren van de werkomstandigheden en de organisatie van de zorgverstrekking
  • De ondersteuning van lopende en toekomstige onderzoeksinitiatieven rond CoVid-19 en besmettelijke ziekten

De door dit noodfonds ondersteunde ziekenhuizen zijn het UMC Sint-Pieter, het UVC Brugmann, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, de Iris Ziekenhuizen Zuid en het Jules Bordet Instituut.

Giften van minstens €40 voor onderzoeksinitiatieven zijn fiscaal aftrekbaar.

Ik wil een gift doen onder de vorm van

Schenk onze helden superkrachten

Steun de mensen die in de eerste lijn werken, hoeveel u ook wilt schenken.
Beschikt u over materiaal dat de ziekenhuizen of patiënten kan helpen ?

Neem voor alle vragen over donaties contact met ons op via e-mail op contact@deheldenvaniris.brussels

Schenk onze helden superkrachten

Steun de mensen die in de eerste lijn werken, hoeveel u ook wilt schenken.

Ik wil mijn steun in de eerste plaats verlenen aan:

*Bezorging van een fiscaal attest voor een gift van minstens €40

Schenk onze helden superkrachten

Bijna klaar… U hoeft enkel nog uw gegevens in te vullen en uw betalingswijze te kiezen.

Ik ben*

Schenk onze helden superkrachten

Bedankt voor uw solidair gebaar.

payby.coming

Betaling uitsluitend via de Payconic-app (makkelijk te downloaden en superhandig) of per bankoverschrijving via jouw betaaltool.

Vorige stap Volgende stap

Vaak gestelde vragen

Waarom een fondsenwerving voor openbare ziekenhuizen?

Openbare ziekenhuizen worden volgens dezelfde regels gefinancierd als alle ziekenhuizen in ons land. Elke dag stellen wij alles in het werk om de bevolking een breed zorgaanbod ter beschikking te stellen dat voor iedereen toegankelijk is, zonder discriminatie en los van budgettaire overwegingen en druk. Maar ondanks de steun van het Brussels Gewest is het geconsolideerd resultaat van de Brusselse openbare ziekenhuizen de laatste jaren negatief. Zonder een regelmatige financiële ondersteuning door de aangesloten gemeentes, die overigens zélf over steeds minder financiële middelen beschikken, is het risico op een faillissement niet ondenkbeeldig. De fondsenwerving die we lanceren kan onze ziekenhuizen en hun medewerkers helpen bij het uitoefenen van hun taken en activiteiten die vandaag niet worden gefinancierd, en dat in de context van de noodsituatie die we vandaag kennen.

En de fondsenwervingen van andere ziekenhuizen?

U hebt de laatste dagen allicht ook kennis genomen van fondsenwervingen voor andere ziekenhuizen. Dit bewijst alleen maar dat elk ziekenhuis vandaag met ongeziene behoeften wordt geconfronteerd. Daarom slaan we de handen in elkaar en moedigen we u aan om te doneren aan elk ziekenhuis dat u maar wenst.

Wat doet u voor het personeel? Wat wilt u nog méér doen?

Het ziekenhuispersoneel staat vandaag in de eerste lijn om CoVid-patiënten te verzorgen. De ziekenhuizen streven ernaar hen maximaal te beschermen via beschermende materialen (maskers, schorten, etc…) en aangepaste zorgen. De volumes en de kostprijs van deze materialen exploderen. Het aantal overuren door de afwezigheid van zieke medewerkers schiet de hoogte in. De opleidingskosten van personeel dat voor andere taken is opgeleid, en de terugbetaling van vervoerskosten zijn gevoelig gestegen en blijven elke dag stijgen… Bovendien werden nieuwe onderzoeksinitiatieven gelanceerd om patiënten beter te kunnen testen en behandelen. Al deze maatregelen creëren een meerkost die door niemand zal worden gefinancierd en daarom zullen in de komende weken nog meer solidariteitsacties worden georganiseerd. Met deze fondsenwerving wil Iris-Recherche deze initiatieven extra ondersteunen.

Hoe zullen de fondsen worden verdeeld?

Via onze fondsenwerving kunt u als privépersoon een specifiek Iris-ziekenhuis of het Iris- Recherche fonds in zijn globaliteit ondersteunen. Iris-Recherche wordt georganiseerd door een wetenschappelijk Comité van 10 artsen die garant staan voor een correcte toekenning van de fondsen naar projecten en initiatieven die daar behoefte aan hebben.

Kinderen lijken het minst getroffen. Waarom ook het Kinderziekenhuis ondersteunen?

De organisatie van het Kinderziekenhuis werd volledig herzien, net zoals de andere ziekenhuizen binnen het netwerk. Ook al tonen gegevens aan dat kinderen minder getroffen worden door de ergste vorm van de ziekte, dit betekent niet dat er geen jonge patiëntjes zijn. Ook kinderen en tieners worden omwille van het CoVid-virus opgenomen in het Kinderziekenhuis. Bovendien zijn we van mening dat het personeel van het Kinderziekenhuis evengoed beschermd moet worden als dat van de ziekenhuizen voor volwassenen. Ten slotte willen we herinneren aan het belang van het pediatrisch onderzoek, vooral op het vlak van vaccinologie en ontstekingen, twee essentiële terreinen om in de toekomst CoVid-19 te kunnen overwinnen.